fbpx

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 697 254 568  Google Maps  Youtube  Facebook LinkedIn

Kursy UDT - Zielona Góra

Praca na stanowiskach, które wymagają obsługi urządzeń transportu bliskiego, jest związana z koniecznością zdobycia odpowiednich uprawnień. Obsługa podestów ruchomych czy suwnic stwarza ryzyko wypadków nie tylko pracownika, ale również osób trzecich. Od pracowników, którzy zajmują się obsługą urządzeń takich jak suwnice, wózki widłowe czy podesty ruchowe, jest wymagane odbycie szkolenia na uprawnienia UDT. Nasza firma organizuje specjalistyczne szkolenia na wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice i inne tego typu urządzenia. Kursy przygotowują do zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu wymaganego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to instytucja państwowa, której zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych (wózki widłowe, podesty, suwnice, żurawie itd.) tak, aby pracy z tymi urządzeniami była bezpieczna i nie zagrażała zdrowiu i życiu osób obsługujących te urządzenia. W myśl tej zasady UDT jest uprawniony do certyfikowania systemów zarządzania, osób i wyrobów. Oferujemy szereg szkoleń, które zakończone są egzaminem i zdobyciem uprawnień pozwalających na pracę na określonych stanowiskach.

Uprawnienia UDT

Od kilkunastu lat zajmujemy się profesjonalnym doskonaleniem zawodowym pracowników na terenie Zielonej Góry, Żar, Świebodzina, Nowej Soli i całego województwa lubuskiego. Nasze szkolenia na uprawnienia UDT pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym przez prawo (m.in. kodeks pracy, Urząd Dozoru Technicznego). Są one niezbędne do obsługi suwnic, wózków podnośnikowych, podestów ruchomych czy dźwigów towarowo-osobowych.

Jakie możliwości daje ukończenie kursu UDT?

Osoby starające się o otrzymanie uprawnień UDT w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, poza ukończonym kursem, muszą pozytywnie zdać egzamin kwalifikujący. Aby podejść do egzaminu należy złożyć wniosek we właściwej terenowej jednostce Urzędu. Pozytywny wynik skutkuje wydaniem uprawnień UDT, które wystawiane są w formie plastikowej karty, a następnie przesyłane na wskazany we wniosku adres. Posiadanie takich dokumentów uprawnia do wykonywania określonych zawodów w Polsce. Na podstawie dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wydane w Polsce uprawnienia mogą być uznane również w Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu w tym w Norwegii i Islandii. Warto wiedzieć, że zaświadczenia kwalifikacyjne (uprawnienia do obsługi) wydane przez UDT na prośbę wnioskującego może zostać dodatkowo potwierdzone dokumentem w języku angielskim. Nasza firma wystawia z kolei zainteresowanym kursantom dodatkowy certyfikat z ukończenia szkolenia w języku angielskim lub niemieckim.