fbpx

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 697 254 568  Google Maps  Youtube  Facebook LinkedIn

Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

Wstępne szkolenie BHP dotyczy każdego pracownika bez względu na staż pracy, czy obejmowane stanowisko. Nie da się jego „uniknąć”. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć, jak przebiega ten rodzaj szkolenia, ile trwa czy wymaga specjalnych przygotowań od pracownika?

Kto zajmuje się organizacją szkoleń BHP w firmie?

Za organizowanie szkoleń BHP w firmie odpowiada pracodawca. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków wynikających z obejmowanego przez niego stanowiska musi znać przepisy, zasady BHP, które jego dotyczą. Tylko to pozwala bowiem zagwarantować, prawidłowe ich wykonanie. Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części: tzw. instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Z żadnego z nich nie można pracownika zwolnić.

Co ważne szkoleniom wstępnym BHP podlegają na równi osoby zatrudniane, jak również te, które chcą odbyć praktykę studencką, czy zawodową w ramach praktycznej nauki zawodu. W myśl art. 2373 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie ma prawa pozwolić na pracę osób, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności wymaganych na danym stanowisku, podobnie zresztą, jak również osób nieposiadających dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na czym polega instruktaż ogólny BHP?

Instruktażem nazywane jest szkolenie, trwające minimum 2 godziny lekcyjne i prowadzone jest w formie bezpośredniej. Nie ma możliwości odbycia go poprzez internet, czy w przy użyciu platform e-learningowych. Przeprowadzany jest przed przystąpieniem do samodzielnej pracy w przypadku ww. osób chcących podjąć pracę u danego pracodawcy. Choć przepisy nie precyzują tego dokładnie, warto zadbać o przeszkolenie nie tylko „etatowych pracowników”, ale również tych zatrudnianych na umowę zlecenie, czy zatrudnionych w formie samozatrudnienia. Pracodawca bowiem odpowiada za swoich pracowników bez względu na rodzaj umowy wiążącej go z pracownikiem.

Szkolenie ogólne powinno zawierać wprowadzenie i omówienie ogólnych zasad BHP w firmie. Przedstawiać zakres obowiązków i uprawnień zarówno pracodawców, jak i pracowników wraz z określeniem odpowiedzialności za naruszenie zasad, przepisów BHP w firmie. Instruktaż ogólny powinien obejmować także przedstawienie zasad korzystania z urządzeń technicznych, porządku i czystości w miejscu pracy, czy też zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania na wypadek pożaru, w razie wystąpienia wypadku.

Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to rodzaj szczegółowego szkolenia BHP, który ma na celu zapoznać pracownika z zagrożeniami występującymi na obejmowanym przez niego stanowisku, sposobami ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami utraty zdrowia, bądź życia i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Bywa, że szkolenie stanowiskowe BHP prowadzone jest w kilku częściach. Pierwszym jej elementem jest rozmowa z pracownikiem, następnie pokaz i objaśnienie przez instruktora wszelkich czynności, jakie dotyczą pracownika w związku z zawartymi w umowie czynnościami, za które odpowiada. W trakcie tego szkolenia pracownik ma możliwość zobaczyć swoje stanowisko robocze i jego wyposażenie. W przypadku pracowników biurowych ta część zwykle trwa około 1,5 godziny, a w przypadku pracowników wykonujących prace w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych – około 6 godzin.