fbpx

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 697 254 568  Google Maps  Youtube  Facebook LinkedIn

Pomiary elektryczne

Kiedy należy przeprowadzić pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne powinny być przeprowadzone zawsze wtedy, gdy:

  • zostało to narzucone przepisami (np. tymi, na które powołuje się ubezpieczyciel),
  • zalecają to instrukcje posiadanych urządzeń (np. dla urządzeń dźwignicowych pomiary są wymagane co 2 lata),
  • urządzenie lub instalacja nie działa prawidłowo,
  • dokonuje się zmian w instalacji lub zakłada się nową.

pomiar elektryczny

Jak często należy prowadzić pomiary?

Pomiary zgodnie z przepisami należy prowadzić okresowo. Czasookresy przeprowadzania badań są zależne od charakteru urządzeń elektroenergetycznych oraz od warunków środowiskowych, w jakich urządzenia są eksploatowane. Terminy badań powinny być określone w Zakładowej Instrukcji Eksploatacji, w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzględniając wpływ warunków środowiskowych. Pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, które wcześniej ukończyły jedną z form szkolenia na uprawnienia elektryczne i posiadają stosowny certyfikat.

Częstotliwość pomiarów elektrycznych została określona w przepisach zawartych w Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r, nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z 10.04.1997 r. z 1997 r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej (PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21.04.2006 r. Dz.U. z 2006 nr 80, poz. 563).

Na ich podstawie określono, że pomiary elektryczne przeprowadza się z zależności do warunków, w jakich są eksploatowane instalacje elektroenergetyczne i urządzenia, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Przedstawia się to następująco:

Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami
pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej pomiar rezystancji izolacji
O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
Zagrożonych wybuchem co 1 rok co 1 rok
Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
Bardzo wilgotne (75-100 %) co 1 rok co 5 lat
Gorące (temp. Powyżej 35 st. C) co 1 rok co 5 lat
Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi
ZL I, ZL II, ZL III (*)
co 5 lat co 1 rok
Zapylone co 5 lat co 5 lat
Pozostałe nie wymieniona co 5 lat co 5 lat

 
Wymagane czasookresy badań kontrolnych instalacji odgromowych wynoszą:

1. Dla obiektów ochrony obostrzonej (zagrożonych wybuchem lub pożarem): 1 rok

2. Dla obiektów pozostałych: 5 lat

*Budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób

ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne.

 

Zainteresowanych odsyłamy do naszej oferty. 

Na koniec przedkładamy wymagane przez odpowiednie organa (PIP, UDT itd.) dokumentacje z pomiarów.