fbpx

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 697 254 568  Google Maps  Youtube  Facebook LinkedIn

Jakie uprawnienia zdobywa się na kursie UDT?

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, to instytucja państwowa, której działania skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa urządzeń technicznych, takich jak np. wózki widłowe, podesty, suwnice, żurawie itd. Bardzo ważną funkcją UDT jest certyfikacja systemów zarządzania, osób i wyrobów. To właśnie ta instytucja przeprowadza egzaminy kwalifikujące i przyznaje uprawnienia UDT. Aby jednak zdobyć niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną z tego zakresu, należy ukończyć kurs UDT.

Co daje ukończony kurs UDT?

Ukończony kurs UDT przede wszystkim daje możliwość podejścia do egzaminu kwalifikującego i zdobycie uprawnień UDT w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Udział w kursie jest bardzo ważny, ponieważ w ten sposób można zdobyć niezbędne kompetencje praktyczne i teoretyczne, które są przydatna nie tylko po to, aby pozytywnie zdać egzamin, ale i w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zdobywają wymagane przez prawo umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. kodeksu pracy, zasad bezpieczeństwa, obowiązujących przepisów prawnych, wymagań UDT itd. Zdobywają solidne przygotowanie konieczne do obsługi suwnic, wózków podnośnikowych, podestów ruchomych i dźwigów towarowo-osobowych. Duży nacisk kładzie się w tym przypadku na kwestie bezpieczeństwa.

Nasza firma organizuje specjalistyczne szkolenia na wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice i inne tego typu urządzenia, które kompleksowo przygotowują do zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu wymaganego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ukończony kurs UDT. I co dalej?

Osoby, które przeszły kurs UDT i chcą podejść do egzaminu, powinny złożyć wniosek we właściwej terenowej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są uprawnienia UDT w formie plastikowej karty (dostarczane pocztą na wskazany we wniosku adres). Mając takie kwalifikacje, można ubiegać się o pracę w określonych zawodach, takich jak m.in.:

  • obsługujący dźwigi,
  • obsługujący dźwignice,
  • konserwator dźwigów,
  • konserwator dźwignic,
  • operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
  • konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
  • napełniający zbiorniki przenośne.

Zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE z dn. 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wydane w Polsce uprawnienia UDT uznawane są także na terenie UE i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu w tym w Norwegii i Islandii. Na prośbę wnioskującego istnieje możliwość potwierdzenia zdobytego certyfikatu dokumentem w języku angielskim.